Who Won the 2003
Nobel Prize Physics

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett

2002 Nobel Prize Physics Winner
2004  Winner

2003 Nobel Prize Physics Videos

2003 Nobel Prize Physics Photos

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Alexei Abrikosov dead; Nobel Prize-winning physicist was 88

Newsday
Nobel Prize winner for physics Alexei Abrikosov at the Argonne National Laboratory in Argonne Ill. Tuesday, Oct. 7, 2003. Abrikosov, a Russian, and two American citizens won the 2003 Nobel Prize in physics for their work concerning two phenomena called ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Alexei Abrikosov, Nobel laureate in physics, dies at 88

The Spokesman-Review
He shared the Nobel with Vitaly L. Ginzburg, then of the P.N. Lebedev Physical Institute in Moscow, and Anthony J. Leggett, a London-born physicist then at the University of Illinois. Abrikosov was a recipient of the Soviet Union's Lenin Prize in 1966 ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Habertürk
Nobel Fizik Ödülü, David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz'e verildi. Nobel Komitesi, topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Hai chủ nhân Nobel Vật lý 2015 đã khám phá được gì về 'hạt cơ bản'?

Thể thao văn hóa
Năm 2003: Giải thưởng Nobel Vật lý thuộc về 3 nhà vật lý lượng tử Alexei A. Abrikosov (người Mỹ gốc Nga), Vitaly L. Ginzburg (người Nga) và Anthony J. Leggett (người Mỹ gốc Anh), vì những đóng góp to lớn mang tính tiên phong cho ngành Vật lý Lượng tử, ...

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett Tweets5 stars - based on 375 reviews