Who Won the 2003
Nobel Prize Physics

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett

2002 Nobel Prize Physics Winner
2004  Winner

2003 Nobel Prize Physics Videos

2003 Nobel Prize Physics Photos

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Habertürk
Nobel Fizik Ödülü, David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz'e verildi. Nobel Komitesi, topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Hai chủ nhân Nobel Vật lý 2015 đã khám phá được gì về 'hạt cơ bản'?

Thể thao văn hóa
Năm 2003: Giải thưởng Nobel Vật lý thuộc về 3 nhà vật lý lượng tử Alexei A. Abrikosov (người Mỹ gốc Nga), Vitaly L. Ginzburg (người Nga) và Anthony J. Leggett (người Mỹ gốc Anh), vì những đóng góp to lớn mang tính tiên phong cho ngành Vật lý Lượng tử, ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Nobelovu cenu za fyziku 2014 získali traja vedci za LED žiarovky

Aktuality.sk
... 2005: Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch, 2004: David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek, 2003: Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett, 2002: Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi, 2001 ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Recent winners of the Nobel Prize in physics

The Hindu
2003: Alexei A. Abrikosov, United States and Russia, Anthony J. Leggett, United States and Britain, and Vitaly L. Ginzburg, Russia, for their work concerning superconductivity and superfluidity in the field of quantum physics. 2002: Raymond Davis, Jr ...


Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett Tweets5 stars - based on 375 reviews