Who Won the 2003
Nobel Prize Physics

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett

2002 Nobel Prize Physics Winner
2004  Winner

2003 Nobel Prize Physics Videos

2003 Nobel Prize Physics Photos

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Hai chủ nhân Nobel Vật lý 2015 đã khám phá được gì về 'hạt cơ bản'?

Thể thao văn hóa
Năm 2003: Giải thưởng Nobel Vật lý thuộc về 3 nhà vật lý lượng tử Alexei A. Abrikosov (người Mỹ gốc Nga), Vitaly L. Ginzburg (người Nga) và Anthony J. Leggett (người Mỹ gốc Anh), vì những đóng góp to lớn mang tính tiên phong cho ngành Vật lý Lượng tử, ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Nobelovu cenu za fyziku 2014 získali traja vedci za LED žiarovky

Aktuality.sk
... 2005: Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch, 2004: David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek, 2003: Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett, 2002: Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi, 2001 ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Los ganadores del Premio Nobel de Física en la última década

La Gaceta Tucumán
2005: El estadounidense Roy J. Glauber, por su contribución a la teoría cuántica de la coherencia óptica, y el estadounidense John L. Hall y el alemán Theodor W. Haensch por sus contribuciones al desarrollo de la espectroscopía de precisión basada en ...

2003 Nobel Prize Physics Winner Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett News

Frenchman, American win Nobel for quantum physics

Phys.Org
In this combination of photos made Tuesday, Oct. 9, 2012, American physicist David Wineland, left, poses at his home in Boulder, Colo., and French physicist Serge Haroche speaks to the media in Paris after they were named winners of the …more.


Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett Tweets5 stars - based on 375 reviews