Who Won the 1980
Nobel Prize Physics

James Cronin, Val Fitch

1979 Nobel Prize Physics Winner
1981  Winner

1980 Nobel Prize Physics Videos

1980 Nobel Prize Physics Photos

James Cronin, Val Fitch News

1980 Nobel Prize Physics Winner James Cronin, Val Fitch News

Nell'universo ci sono 10-20 volte più galassie di quanto si pensava

La Stampa
Dell'esperimento decisivo – fatto al Laboratorio di Brookhaven (Usa) – mi ha parlato in questi giorni Rosanna Cester, che vi collaborò con Val Fitch e James Cronin, poi premiati con il Nobel per questo lavoro. Insieme dimostrarono che esiste anche una ...

1980 Nobel Prize Physics Winner James Cronin, Val Fitch News

James Cronin, người bạn của Việt Nam

Tia Sáng
Lần đầu tiên tôi gặp ông là ở Đại học Princeton một vài năm sau khi ông và Val Fitch, cùng với René Turlay và James Christenson phát hiện ra vi phạm đối xứng CP ở các phân rã kaon. Thí nghiệm của họ đã đo được độ lớn của biên độ phân rã vi phạm đối ...

1980 Nobel Prize Physics Winner James Cronin, Val Fitch News

James Cronin (1931–2016)

Nature.com
A major step towards the answer came from an experiment in which James (Jim) Cronin and Val Fitch, along with two other colleagues, showed that an elementary particle, called a neutral kaon, decayed in an unexpected manner. For their discovery, Cronin ...

1980 Nobel Prize Physics Winner James Cronin, Val Fitch News

James W. Cronin, 84; explained Big Bang

The Boston Globe
In 1964, Dr. Cronin and Val Fitch of Princeton University were conducting experiments at Brookhaven National Laboratory on Long Island involving matter and antimatter: particles that have the same mass but hold opposite (though equal) charges, either ...


James Cronin, Val Fitch Tweets5 stars - based on 375 reviews