Who Won the 1909
Nobel Prize Physics

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi

1908 Nobel Prize Physics Winner
1910  Winner

1909 Nobel Prize Physics Videos

1909 Nobel Prize Physics Photos

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

Speaking Volumes: When radio ruled the airwaves

Bradenton Herald
Italian inventor and engineer Guglielmo Marconi developed, demonstrated and marketed the first successful long-distance wireless telegraph. In 1901 he broadcast the first trans-Atlantic radio signal and, jointly with Ferdinand Braun, won the 1909 Nobel ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

Guglielmo Marconi: The man who changed broadcasting to be honoured

Radioinfo (subscription)
Marconi went on to launch the first public radio service between Europe and North America in 1907 and won the Nobel Prize for Physics in 1909 (shared with Karl Ferdinand Braun). 16 years later, Marconi demonstrated how far his technology had come by ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

L'insaisissable Honoré Beaugrand

Action Nationale
Avant de porter le nom d'un pont, Jacques Cartier, Honoré Mercier et Samuel de Champlain avaient été autre chose dans la vie. Idem pour Jean Lesage et René Lévesque, qui n'ont pas été qu'une autoroute et un boulevard urbain. C'est le cas d'Honoré ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

Ngày 2/6: Guglielmo Marconi được cấp bằng sáng chế cho phát minh radio

GenK (sự đăng ký)
Ông cùng Karl Ferdinand Braun là hai người người đồng đoạt giải Nobel vật lý năm 1909 "là sự công nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển của ngành điện báo vô tuyến". Nhờ có sóng vô tuyến điện mà rất nhiều hành khách trong vụ đắm tàu Titanic ...

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi Tweets5 stars - based on 375 reviews