Who Won the 1909
Nobel Prize Physics

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi

1908 Nobel Prize Physics Winner
1910  Winner

1909 Nobel Prize Physics Videos

1909 Nobel Prize Physics Photos

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

Năm 1903, hacker đầu tiên trong lịch sử xuất hiện nhưng ông làm gì khi chưa có máy tính?

GenK
Ông cùng Karl Ferdinand Braun trở thành đồng chủ nhân giải Nobel vật lý năm 1909 "là sự công nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển của ngành điện báo vô tuyến". Marconi đồng thời thể hiện mình như một nhà kinh doanh thành công, trở thành ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

Qwikipedia

The Hindu
Guglielmo Marconi won the Nobel Prize in Physics in the year 1909 along with Karl Ferdinand Braun for their discoveries in the field of wireless telegraphy. Marconi was born in the Italian city of Bologna on 25 April, 1874. He did not perform well at ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

6 iunie în istorie: SUA declară război României. Aliații debarcă în Franța

Romania Libera
A murit poetul german Friedrich Hölderlin. 1850. S-a născut Karl Ferdinand Braun, fizician și inventator german, laureat al Premiului Nobel, cunoscut, alături cu Guglielmo Marconi, pentru contribuțiile lor în dezvoltarea telegrafiei fără fir. 1865. La ...

1909 Nobel Prize Physics Winner Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi News

This Day in History: April 25 | Coin World

Coin World
He is often credited as the inventor of radio, and he shared the 1909 Nobel Prize in Physics with Karl Ferdinand Braun “in recognition of their contributions to the development of wireless telegraphy.” One of Marconi's greatest achievements was ...

Ferdinand Braun, Guglielmo Marconi Tweets5 stars - based on 375 reviews