Who Won the 1903
Nobel Prize Physics

Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie

1902 Nobel Prize Physics Winner
1904  Winner

1903 Nobel Prize Physics Videos

1903 Nobel Prize Physics Photos

Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie News

1903 Nobel Prize Physics Winner Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie News

Museu de Astronomia homenageia primeira mulher a receber o Prêmio Nobel

Sopa Cultural
Contemporânea e amiga de outros ilustres cientistas, como Albert Einstein e Ernest Rutherford, Marie Curie foi laureada com o Prêmio Nobel da Física em 1903, em conjunto com seu marido, Pierre Curie, e o físico Henri Becquerel. Enquanto Becquerel foi ...

1903 Nobel Prize Physics Winner Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie News

Culturally dosed: How the Atomic Era shaped our stories

TRT World
In the late 19th century, the atomic pioneers credited with the discovery of ionizing radiation, - Henri Becquerel, Wilhelm Rontgen, and Marie Curie - could have never understood the far reaching consequences of their findings. Soon after their ...

1903 Nobel Prize Physics Winner Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie News

Top 8 nhà khoa học nữ làm thay đổi cả nhân loại

Báo điện tử Kiến Thức
Marie Curie là nhà khoa học nữ đầu tiên giành giải Nobel. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên có 2 giải Nobel ở 2 lĩnh vực khác nhau bao gồm: Nobel vật lý và Nobel hóa học. Marie Curie đã cùng với chồng Pierre Curie và nhà nghiên cứu Henri Becquerel ...

1903 Nobel Prize Physics Winner Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie News

노벨상을 두 번 받은 과학자들

Science Times
그런데 일생에 한 번 받기도 어려운 노벨상을 두 번씩이나 받은 과학자들도 있는데, 여성 최초의 노벨과학상 수상자인 퀴리부인, 즉 마리 퀴리(Marie Curie; 1867-1934)가 그런 경우임은 비교적 잘 알려져 있다. 그리고 노벨상을 두 차례나 받은 과학자들은 퀴리 부 ...

Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie Tweets5 stars - based on 375 reviews