Who Won the 2009
Nobel Prize Medicine

Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak

2008 Nobel Prize Medicine Winner
2010  Winner

2009 Nobel Prize Medicine Videos

2009 Nobel Prize Medicine Photos

Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak News

2009 Nobel Prize Medicine Winner Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak News

冷冻遗体期望未来复活,真的可行吗?

新浪网 (博客)
伊丽莎白‧布雷克本(Elizabeth H. Blackburn)、卡萝‧格莱德(Carol W. Greider)与休斯塔克(Jack W. Szostak)三位科学家共同获得2009年的诺贝尔医学奖,他们的成就就是发现了端粒和细胞老化的研究。 人体细胞凋亡后,出 ...

2009 Nobel Prize Medicine Winner Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak News

Ăn tốt, tập đều mới chỉ sống "một nửa cuộc đời": Chủ nhân giải ...

Soha
Tâm trạng vui vẻ, cách sống hòa thuận, gia đình hạnh phúc được xem là tiêu chí chiếm 50% giúp con người sống khỏe. Nhưng nhiều người chưa quan tâm đặc ...

2009 Nobel Prize Medicine Winner Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak News

Pioneers in Microbiology Win Alma Dea Morani M.D. Renaissance ...

PR Newswire (press release)
BOSTON, July 11, 2017 /PRNewswire/ -- Elizabeth Blackburn, Ph.D., and Carol Greider, Ph.D., Nobel laureates who made a groundbreaking discovery in what ...

2009 Nobel Prize Medicine Winner Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak News

Telomeres: our cells' biological ageing clock

Nouse
In 2009, the Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Elizabeth H Blackburn, Carol W Greider and Jack W Szostak for the discovery of “how chromosomes are protected by telomeres and enzyme telomerase”. Telomeres are repeated nucleotide ...

Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak Tweets5 stars - based on 375 reviews