Who Won the 1952
Nobel Prize Medicine

Selman Waksman

1951 Nobel Prize Medicine Winner
1953  Winner

1952 Nobel Prize Medicine Photos

Selman Waksman News

1952 Nobel Prize Medicine Winner Selman Waksman News

Những giải Nobel Y học mang tính cách mạng nhất trong lịch sử
Dân Trí
Quyết định trao giải thưởng cho Selman Waksman vào thời điểm bấy giờ đã gây nên những tranh cãi vì nhà khoa học người Mỹ Albert Schatz cũng đã có công cùng khám phá ra streptomycin với Waksman, nhưng lại không được trao giải thưởng Nobel.

1952 Nobel Prize Medicine Winner Selman Waksman News

Những giải Nobel Y học mang tính cách mạng trong cuộc sống của con người
Cherry Radio Australia
Quyết định trao giải thưởng cho Selman Waksman vào thời điểm bấy giờ đã gây nên những tranh cãi vì nhà khoa học người Mỹ Albert Schatz cũng đã có công cùng khám phá ra streptomycin với Waksman, nhưng lại không được trao giải thưởng Nobel.

1952 Nobel Prize Medicine Winner Selman Waksman News

NOBEL 2014 MEDICINA. Cercetătorii John O'Keefe, May-Britt Moser și Edvard ...
Vocea Transilvaniei
... Ernst Boris Chain, Sir Howard Walter Florey (1945, pentru descoperirea penicilinei și a efectului curativ al acesteia în diverse boli infecțioase); Selman Abraham Waksman (1952, pentru descoperirea streptomicinei, primul antibiotic împotriva ...

1952 Nobel Prize Medicine Winner Selman Waksman News

20 things you don't know about Central Jersey
MyCentralJersey.com
Often overshadowed by Alexander Fleming and the development of penicillin was the Nobel Prize-winning work done at Rutgers University by Selman Waksman. Through his work as a microbiologist, Waksman, who enrolled as a freshman at Rutgers and ...

Selman Waksman Tweets5 stars - based on 375 reviews