Who Won the 1947
Nobel Prize Medicine

Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay

1946 Nobel Prize Medicine Winner
1948  Winner

1947 Nobel Prize Medicine Videos

1947 Nobel Prize Medicine Photos

Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay News

1947 Nobel Prize Medicine Winner Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay News

En Oslo, tras las huellas del Premio Kavli

LaCapital.com.ar
Y no mucho más; dos más para ser exactos, Gerty Theresa Cori y Carl Ferdinand Cori (en 1947, junto con el argentino Bernardo Houssay), y Gunnar Myrdal y Alva Myrdal, en categorías distintas. La colega de Croacia, Tanja Rudez, le pregunta a Edvard ...

1947 Nobel Prize Medicine Winner Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay News

10 người phụ nữ đã mở đường cho nền khoa học hiện đại ngày nay

GenK
Gerty Theresa Cori là một nhà hóa sinhngười Mỹ gốc Do Thái, đã đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1947, chung với chồng - Carl Ferdinand Cori – và nhà sinh học người Argentina Bernardo Houssay, cho công trình khám phá của họ về cách mà ...

1947 Nobel Prize Medicine Winner Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay News

A fight for gender equality that ended with a Nobel

Newsworks.org
Nobel Prizes for female scientists remained confined to the Curies until October 23, 1947, when Gerty Cori received a telegram from Stockholm. At the time Cori shared a laboratory at Washington University in St. Louis with her husband, Carl. The two ...

1947 Nobel Prize Medicine Winner Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay News

Nobelova cena za medicínu 2015 za novú terapiu proti malárii

Aktuality.sk
... Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, 1948: Paul Hermann Müller, 1947: Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, née Radnitz, Bernardo Alberto Houssay, 1946: Hermann Joseph Muller, 1945: Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Chain, Sir Howard ...

Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori, Bernardo Houssay Tweets5 stars - based on 375 reviews