Who Won the 1931
Nobel Prize Medicine

Otto Heinrich Warburg

1930 Nobel Prize Medicine Winner
1932  Winner

1931 Nobel Prize Medicine Videos

1931 Nobel Prize Medicine Photos

Otto Heinrich Warburg News

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

Cô gái chiến đấu 24 khối u suốt 13 năm bằng nụ cười tỏa nắng này

YAN (lời tuyên bố phát cho các báo)
Otto Heinrich Warburg, một nhà sinh học nổi tiếng người Đức từng đoạt giải Nobel năm 1931, đã giành nhiều năm cuộc đời mình nghiên cứu về ung thư. Ông phát triển một lí thuyết nói về nguyên nhân của căn bệnh này. Theo đó, Warburg cho rằng ung thư ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

등록날짜 [ 2016년08월19일 15시33분 ]

엠디
암세포는 산소를 사용하지 않고도 발효된 포도당을 에너지원으로 하여 증식(Otto Heinrich Warburg 노벨상, 생리학자)하는데, 산소가 부족하고 탄산가스와 젖산이 많아지면 혈액이 약알칼리(pH 7.35)를 유지하지 못하고 산성화되며 암세포는 산성화된 체질에서 잘 ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

Bắt 24 khối u "nằm im" 13 năm, cách chống ung thư của cô gái này được chuyên gia xác nhận

Soha
Otto Heinrich Warburg, một nhà hóa sinh nổi tiếng người Đức từng đoạt giải Nobel năm 1931, đã giành nhiều năm cuộc đời mình nghiên cứu về ung thư. Ông đã phát hiện nguyên nhân của căn bệnh này. Theo đó, ung thư đến từ sự thiết hụt oxy của tế bào ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

10 phút chết thật sự và bài thuốc của chủ FB Chiến thắng Ung thư kỳ lạ nhất VN

Soha
Từ đó, theo học thuyết của Otto Warburg, để chữa trị ung thư cần giải quyết được hai yếu tố: Một là triệt nguồn cung cấp đường vào cơ thể, hai là làm sao để cơ thể ở trong chế độ kiềm. - Trong môi trường kiềm, có độ pH là 7,4 là tế bào ung thư bắt đầu ...

Otto Heinrich Warburg Tweets5 stars - based on 375 reviews