Who Won the 1931
Nobel Prize Medicine

Otto Heinrich Warburg

1930 Nobel Prize Medicine Winner
1932  Winner

1931 Nobel Prize Medicine Videos

1931 Nobel Prize Medicine Photos

Otto Heinrich Warburg News

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

2016“引文桂冠奖”得主最新Cell评述文章

生物通
德国科学家Otto Heinrich Warburg因为研究线粒体呼吸链而获得诺贝尔奖,他在1924年还提出了一个发现:癌症细胞与正常细胞的代谢途径不一样,癌细胞主要通过糖酵解(Glycolysis)来代谢葡萄糖,而正常细胞则主要用线粒 ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

Believe it or not, baking soda fights cancer

Food Consumer
Unlike the normal cells, cancer cells metabolizes glucose through the aerobic glycolytic pathway to generate energy (ATP) and release lactic acid (Warburg effect discovered by Nobel Prize winner Otto Heinrich Warburg), which explains why cancer ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

《细胞》己糖激酶是一种模式识别分子

科学时报 (博客)
癌细胞高水平己糖激酶被认为是驱动糖酵解维持细胞无氧代谢的表现,这就是德国著名科学家Otto Heinrich Warburg 1930年提出的著名假说Warburg效应。如果这种酶也属于细菌成分模式识别受体,那么这种细菌成分是否就是 ...

1931 Nobel Prize Medicine Winner Otto Heinrich Warburg News

4 triệu lượt xem video 2 mẹ con phát hiện điều "kỳ lạ" trong 7 loại nước đóng chai

Soha
Khi bạn có mặt này, tất yếu mặt bên kia phải tồn tại", Warburg giải thích. Đặc điểm của tế bào ung thư là: Nó không hấp thụ ôxy mà hấp thụ gluco, môi trường tốt cho trạng thái này là môi trường axit (ngược lại tế bào khỏe mạnh cần nhiều ôxy, tức là cần ...

Otto Heinrich Warburg Tweets5 stars - based on 375 reviews