Who Won the 1930
Nobel Prize Medicine

Karl Landsteiner

1929 Nobel Prize Medicine Winner
1931  Winner

1930 Nobel Prize Medicine Videos

1930 Nobel Prize Medicine Photos

Karl Landsteiner News

1930 Nobel Prize Medicine Winner Karl Landsteiner News

Chỉ cần 1 phút để biết được bạn cho và nhận các loại máu nào

Soha
Cũng chính vì vậy, khi Karl Landsteiner - một bác sĩ người Áo - xác định được các loại nhóm máu, đó được xem là một thành tựu cực kỳ đột phá trong lịch sử y học. Nói tóm lại, chúng ta muốn truyền hay nhận máu thì cần phải tìm người có nhóm máu phù hợp ...

1930 Nobel Prize Medicine Winner Karl Landsteiner News

DRK-Blutspendedienst errichtet neues Spendenzentrum

Berliner Woche
Ursprünglich sollte das alte Karl-Landsteiner-Haus weiter genutzt werden. Doch das war nicht möglich. Daher entschied der DRK-Blutspendedienst, das alte Gebäude abreißen zu lassen und einen modernen Funktionsbau zu errichten, in dem ab Mitte 2018 ...

1930 Nobel Prize Medicine Winner Karl Landsteiner News

Nhà Bác Học Landsteiner và các loại máu

VOA Tiếng Việt
Vào năm 1900, bác sĩ người Áo tên là Karl Landsteiner (1868-1943) tự cho mình có trách nhiệm tìm hiểu xem tại sao sự truyền máu lại thất bại. Khi đó ông đang làm việc tại University of Vienna. Karl pha một hỗn hợp gồm 30 nhóm máu của năm đồng nghiệp ...

1930 Nobel Prize Medicine Winner Karl Landsteiner News

What Makes Our Blood Types Different From Each Other's?

Interesting Engineering
Even after the discovery of blood types in 1900 by Austrian physician Karl Landsteiner and winning a Nobel Prize for it, experts are yet to give a solid conclusion as to why we have blood types. It's just as mysterious as the creation of the universe ...

Karl Landsteiner Tweets5 stars - based on 375 reviews