Who Won the 1909
Nobel Prize Medicine

Emil Theodor Kocher

1908 Nobel Prize Medicine Winner
1910  Winner

1909 Nobel Prize Medicine Videos

1909 Nobel Prize Medicine Photos

Emil Theodor Kocher News

1909 Nobel Prize Medicine Winner Emil Theodor Kocher News

Goiter History

News-Medical.net
In 1909, Emil Theodor Kocher won a Nobel Prize for his work in thyroidology, including his innovative techniques for thyroid surgery, and other endocrine conditions. In this time period, thyroid extract was commonly used in medical practice, starting ...

1909 Nobel Prize Medicine Winner Emil Theodor Kocher News

박지욱의 medical trivita

메디포뉴스
스위스 베른 대학교의 외과의사 코허[Emil Theodor Kocher; 1841~1917]는 이 어려운 수술의 개척자가 되었다. 19세기 후반에 조국에 만연한 갑상선종 환자를 아주 열심히 그리고 아주 조심스럽게 수술해서 갑상선을 잘 떼어내어 수술 사망률을 0.5% 수준으로 낮추 ...

1909 Nobel Prize Medicine Winner Emil Theodor Kocher News

Lek na malarię powstał w czasie rewolucji kulturalnej

Polskie Radio
... odkrywca promieni X i ich praktycznego zastosowania, w chemii - Holender Jacob Van Hoff, twórca nowoczesnej chemii fizycznej, w medycynie - niemiecki bakteriolog Emil Behring, twórca licznych surowic i szczepionek, m.in. przeciwko tężcowi i błonicy.

1909 Nobel Prize Medicine Winner Emil Theodor Kocher News

Nobelova cena za medicínu 2015 za novú terapiu proti malárii

Aktuality.sk
... 1913: Charles Robert Richet, 1912: Alexis Carrel, 1911: Allvar Gullstrand, 1910: Albrecht Kossel, 1909: Emil Theodor Kocher, 1908: Ilya Ilyich Mechnikov, Paul Ehrlich, 1907: Charles Louis Alphonse Laveran, 1906: Camillo Golgi, Santiago Ramón y ...

Emil Theodor Kocher Tweets5 stars - based on 375 reviews