Who Won the 1904
Nobel Prize Medicine

Ivan Petrovich Pavlov

1903 Nobel Prize Medicine Winner
1905  Winner

1904 Nobel Prize Medicine Photos

Ivan Petrovich Pavlov News

1904 Nobel Prize Medicine Winner Ivan Petrovich Pavlov News

Người tìm ra định luật phản xạ có điều kiện
Báo Khoa học
Lấy cảm hứng từ những ý tưởng tiến bộ của DJ Pisarev (nhà phê bình văn học Nga nổi tiếng), sau khi đọc cuốn “Nguồn gốc của các loài” của Charles Darwin và các tác phẩm của IM Sechnov (cha đẻ của sinh lý học Nga), chàng trai Ivan Petrovich Pavlov đã ...

Ivan Petrovich Pavlov Tweets5 stars - based on 375 reviews