Who Won the 1965
Nobel Prize Literature

Michail Aleksandrovich Sholokhov

1964 Nobel Prize Literature Winner
1966  Winner

1965 Nobel Prize Literature Videos

1965 Nobel Prize Literature Photos

Michail Aleksandrovich Sholokhov News

1965 Nobel Prize Literature Winner Michail Aleksandrovich Sholokhov News

Giành giật công chúng văn học

Dân Trí
... thế giới, cả những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa để giảng dậy trong nhà trường và sách văn học bên ngoài nhà trường, như “Thép đã tôi thế đấy” (Nikolai A.Ostrovsky), “Sông Đông êm đềm” (Mikhail Aleksandrovich Sholokhov), “Anna Karenina”, ...

1965 Nobel Prize Literature Winner Michail Aleksandrovich Sholokhov News

Những cánh hoa đâu rồi?

Thể thao văn hóa
Đây là những ghi chép ông rút ra từ tác phẩm Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Aleksandrovich Sholokhov. Ba tờ giấy nhỏ ghi lại nội dung của một bài dân ca Cossack (Koloda-Duda) mà Sholokhov viết trong tác phẩm. Đại ý nói về những cô gái đi lấy ...

1965 Nobel Prize Literature Winner Michail Aleksandrovich Sholokhov News

Čerstvý laureát Nobelovej ceny za literatúru Patrick Modiano

Aktuality.sk
... Nelly Sachs, 1965: Mikhail Aleksandrovich Sholokhov, 1964: Jean-Paul Sartre, 1963: Giorgos Seferis, 1962: John Steinbeck, 1961: Ivo Andric, 1960: Saint-John Perse, 1959: Salvatore Quasimodo, 1958: Boris Leonidovich Pasternak, 1957: Albert Camus, ...

1965 Nobel Prize Literature Winner Michail Aleksandrovich Sholokhov News

Die wichtigsten Fakten zum Literaturnobelpreis

buchreport
Normalerweise zeichnet die Jury ganze Werke aus, Ausnahmen gab es jedoch bei Michail Scholochow (1965, „Der stille Don“), Ernest Hemingway (1954, „Der alte Mann und das Meer“), Roger Martin Du Gard (1937, „Les Thibault“), John Galsworthy (1932, ...

Michail Aleksandrovich Sholokhov Tweets5 stars - based on 375 reviews