Who Won the 1916
Nobel Prize Literature

Verner von Heidenstam

1915 Nobel Prize Literature Winner
1917  Winner

1916 Nobel Prize Literature Videos

1916 Nobel Prize Literature Photos

Verner von Heidenstam News

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Underbarnet utmanade läromästaren

Dagen.se
Så kunde exempelvis Verner von Heidenstam parodiera Fröding, Levertin och – sig själv. Théodore de Banville förstod inte att han hade fått ett genialt manuskript. Men andra förstod. Rimbauds diktning har förändrat och påverkat hela den efterföljande ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Ein Monument für Landschaft und Leben

Basler Zeitung
Um die vorvorige Jahrhundertwende bauten Dichter und Künstler tatsächlich so: William Butler Yeats seinen irischen Turm, Verner von Heidenstam sein mächtiges Herrenhaus über dem Vättern, Axel Munthe die schönste Villa der Welt auf Capri. Übertroffen ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Anna Jörngården: Så blev Sverigebilden politiskt sprängstoff

Svenska Dagbladet
Även en författare så intimt förknippad med det nationella som Verner von Heidenstam visar sig i Kylhammars utredning plädera för en världskultur präglad av mångfald; vad han kallade en ”trädgård med frukter från alla land”. Vidare lyfter Kylhammar ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Heidenstams sista hem

Smålandsposten
Platsen där Verner von Heidenstam sent i livet lät uppföra sitt hus hade fängslat honom redan i ungdomen. Då, under segelturer från Olshammar på andra sidan sjön brukade han lägga till nedanför Lidberget. Som riktmärke under seglingarna hade han de ...

Verner von Heidenstam Tweets5 stars - based on 375 reviews