Who Won the 1916
Nobel Prize Literature

Verner von Heidenstam

1915 Nobel Prize Literature Winner
1917  Winner

1916 Nobel Prize Literature Videos

1916 Nobel Prize Literature Photos

Verner von Heidenstam News

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Svensk poesi i nytt betydelsefullt verk

Samtiden
Tendensen tilltar ytterligare i 1900-talsurvalet. Verner von Heidenstam får avsevärt mindre utrymme än Edith Södergran – man måste man fråga sig, om utgivarna verkligen tycker att hans litteraturhistoriska betydelse skulle vara mindre? När man kommer ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Åsiktskorridoren är svenska värderingar”

Vestmanlands Läns Tidning
Redan i slutet av förrförra seklet konstaterade Verner von Heidenstam i skriften Om svenskarnes lynne (1897): Vi äro för blyga för att någon bland oss skulle våga uppträda med handlingar eller förslag, vilka kunde uppfattas som ett personligt jagande ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Heidenstams nazism är en myt

Aftonbladet
Carl-Michael Edenborg försvarar i Aftonbladet (18 juli) en rad författare med att deras verk kan vara läsvärda trots att de är nazister och antisemiter. En av dessa som råkar ut för Edenborgs försvar är Verner von Heidenstam, som han påstår var just det.

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

00:00... och människorna är goda

Östgöta Correspondenten
Verner von Heidenstam var inte ens 60 år när han skrev dikten (där han framställer sig själv som minst hundra). Jag är äldre än så nu. Och jag tänker: Jo, man kan ha en sådan livssyn. Man kan välja att ha den. Man kan helt enkelt göra ett aktivt val ...

Verner von Heidenstam Tweets5 stars - based on 375 reviews