Who Won the 1916
Nobel Prize Literature

Verner von Heidenstam

1915 Nobel Prize Literature Winner
1917  Winner

1916 Nobel Prize Literature Videos

1916 Nobel Prize Literature Photos

Verner von Heidenstam News

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Huset Nygatan 33 och Pensionatet Strengia

Eskilstuna-Kuriren
Skalden Verner von Heidenstam och hans maka aflade i går ett besök i Strengnäs där skaldens moder under sommaren vistas på Pensionat Strengia. Under uppehållet härstädes gjorde skalden och hans maka en utflykt i motorbåt för att taga en del af ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Ole Söderström – en skarpsynt Norrköpingsskildrare

Norrköpings Tidningar
Genombrottet kommer med romaner som ”Molnvandringen” 1970 och än mer ”Röda huset” 1976, psykologiska realistiska romaner om Verner von Heidenstam respektive August Strindberg. Under 1980-talet blir minnesbilderna skarpare, framkallningsbaden ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Karin Johannisson: Smärtan av en förlorad plats

Dagens Nyheter
”Jag längtar marken/jag längtar stenarna där barn jag lekt” – ja, Verner von Heidenstam klassiska diktrader är kanske den svenska nostalgins urtext – ivrigt citerad och travesterad. Värt att notera att den längtansfulle Heidenstam endast var 29 år när ...

1916 Nobel Prize Literature Winner Verner von Heidenstam News

Heidenstams nazism är en myt

Aftonbladet
Carl-Michael Edenborg försvarar i Aftonbladet (18 juli) en rad författare med att deras verk kan vara läsvärda trots att de är nazister och antisemiter. En av dessa som råkar ut för Edenborgs försvar är Verner von Heidenstam, som han påstår var just det.

Verner von Heidenstam Tweets5 stars - based on 375 reviews