Who Won the 2003
Nobel Prize Economics

Robert F. Engle, Clive Granger

2002 Nobel Prize Economics Winner
2004  Winner

2003 Nobel Prize Economics Photos

Robert F. Engle, Clive Granger News

2003 Nobel Prize Economics Winner Robert F. Engle, Clive Granger News

Nobel laureate promotes economic model to avoid crisis
Cornell Chronicle
Nobel economics laureate Robert F. Engle, M.S. '66, Ph.D. '69 explained that a new econometrics model could help prevent future global financial instability in an Oct. 24 campus talk. Econometrics is the application of math, statistics and computer ...

2003 Nobel Prize Economics Winner Robert F. Engle, Clive Granger News

Jean Tirole : Und nachts spielt der Nobelpreisträger Tischtennis
DIE WELT

2003 Nobel Prize Economics Winner Robert F. Engle, Clive Granger News

GS người Pháp giành Nobel Kinh tế 2014 và sự 'thống trị' của người Mỹ
Thể thao văn hóa
Năm 2003: Hai nhà khoa học Robert F.Engle, người Mỹ và Clive W.J.Granger, người Anh, được trao giải thưởng Nobel Kinh tế vì đã đưa ra được những phương pháp phân tích số liệu kinh tế theo chuỗi thời gian (ARCH) giúp cho việc dự báo tăng trưởng ...

2003 Nobel Prize Economics Winner Robert F. Engle, Clive Granger News

Nobelpreisträger : Warum Monopole besser sind als ihr Ruf
DIE WELT

Robert F. Engle, Clive Granger Tweets5 stars - based on 375 reviews