Who Won the 1989
Nobel Prize Economics

Trygve Haavelmo

1988 Nobel Prize Economics Winner
1990  Winner

1989 Nobel Prize Economics Photos

Trygve Haavelmo News

1989 Nobel Prize Economics Winner Trygve Haavelmo News

Ser det kyniske i mennesket

Apollon Forskingsmagasin ved Universitetet i Oslo
... men i 1932 ble Økonomisk institutt opprettet ved universitetet. Mehlum mener at de gamle samfunnsøkonomene som etablerte instituttet hans, blant dem nobelprisvinnerne Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo, fortsatt har mye å lære oss. Og særlig juristene.

1989 Nobel Prize Economics Winner Trygve Haavelmo News

Gratulerer, ridder Arild!

Romsdals Budstikke
Hervik var i tidligere år assistent for profilerte professorer som Arne Næss og Trygve Haavelmo. Kanskje var det der han skjønte viktigheten av å kunne formidle forskningsresultater på et språk folk forsto. Da Hervik ble dekorert tirsdag, var det ...

1989 Nobel Prize Economics Winner Trygve Haavelmo News

Arild Hervik utnevnt til Ridder 1. klasse

Romsdals Budstikke
Arild Hervik har sosialøkonomisk embetseksamen i fra Universitetet i Oslo fra 1975, hvor han jobbet som assistent for både professor Arne Næss og professor Trygve Haavelmo. Etter noen år som miljøforsker ved Statistisk Sentralbyrå, ble Hervik i 1980 ...


1989 Nobel Prize Economics Winner Trygve Haavelmo News

Det er ikke de gamle, men vi unge som er eldrebølgen. Vi er en hovedutfordring ...

Aftenposten
Økonomien, det er oss. Når vi utveksler ressurser, settes mektige krefter i spill, og disse kreftene blir forstått bedre i Finansdepartementet enn mange andre steder. Nobelprisvinner Trygve Haavelmo kalte kreftene det ubønnhørlige realøkonomiske ...

Trygve Haavelmo Tweets5 stars - based on 375 reviews