Who Won the 1983
Nobel Prize Economics

Gérard Debreu

1982 Nobel Prize Economics Winner
1984  Winner

1983 Nobel Prize Economics Videos

1983 Nobel Prize Economics Photos

Gérard Debreu News

1983 Nobel Prize Economics Winner Gérard Debreu News

Amerika Bağımsızlık Yıldönümünü Kutluyor

TurkishNY
Bugün Amerika bağımsızlık yıldönümünü kutluyor. Amerika 239 yıl önce bugün İngiliz Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlık yıldönümü için gündüz Amerika'nın büyük kentlerinden küçük kasabalarına kadar geçit törenleri düzenlenecek, gece ...

1983 Nobel Prize Economics Winner Gérard Debreu News

Vén màn sự thật quanh Ngày độc lập của nước Mỹ

vietbao (lời tuyên bố phát cho các báo)
Lễ độc lập cũng trùng ngày sinh của nhiều người nổi như Calvin Coolidge, tổng thống thứ 30 của nước Mỹ, nhà kinh tế đoạt giải Nobel Gerard Debreu, nhà vô địch Olympic Pam Shriver hay con gái lớn của Tổng thống Barack Obama. Ngày 4/7 cũng là lễ hội ...

1983 Nobel Prize Economics Winner Gérard Debreu News

Deutsche Bank Chief Economist “Scared” At Lack Of Economic Concern Amid ...

ValueWalk
When thinking about such things, I am reminded it was only 30-odd years ago that the French godfather of mathematical economics, Gerard Debreu, won the Nobel Prize for his work modeling abstract economies in order to prove the existence of a general ...

1983 Nobel Prize Economics Winner Gérard Debreu News

Titular de Economía de Cataluña investido doctor Honoris Causa en Chicago

holaciudad.com, Fresno
... durante más de cuarenta años lo ubica como el "heredero legítimo" de economistas ganadores del Premio Nobel vinculados a esa universidad, como los estadounidenses Paul Samuelson y Kenneth Arrow, y el franco-estadounidense Gerard Debreu.

Gérard Debreu Tweets5 stars - based on 375 reviews