Who Won the 1973
Nobel Prize Economics

Wassily Leontief

1972 Nobel Prize Economics Winner
1974  Winner

1973 Nobel Prize Economics Videos

1973 Nobel Prize Economics Photos

Wassily Leontief News

1973 Nobel Prize Economics Winner Wassily Leontief News

Brytyjczyk Angus Deaton dostaje ekonomicznego nobla

Interia
Wassily Leontief - USA za stworzenie i zastosowanie metody - nakładów i wyników. 1972 rok. Kenneth J. Arrow - USA, John R. Hicks - Wielka Brytania za opracowanie sposobów modelowania współzależności między cenami i rozmiarami produkcji dóbr oraz ...

1973 Nobel Prize Economics Winner Wassily Leontief News

Past Winners of the Nobel Memorial Prize in Economic Science

New York Times
“For their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena.” 1973. Wassily Leontief “For the development of the input-output ...

1973 Nobel Prize Economics Winner Wassily Leontief News

Brynjolfsson and McAfee: Will humans go the way of horse labor?

Dallas Morning News
In 1983, the Nobel Prize-winning economist Wassily Leontief brought the debate into sharp relief through a clever comparison of humans and horses. For many decades, horse labor appeared impervious to technological change. Even as the telegraph ...

1973 Nobel Prize Economics Winner Wassily Leontief News

Liệu Liên Xô có khả năng tránh được tan rã và vượt qua khủng hoảng?

Đài Tiếng Nói Việt Nam
Thực sự thì nhà kinh tế học người Mỹ nổi tiếng Wassily Leontief, người đoạt giải Nobel kinh tế, đã so sánh nền kinh tế Liên Xô với một con thuyền không thể đón gió. Ông này nhận xét rằng kinh tế Liên Xô nhất định sẽ chịu suy thoái thêm nữa, do sự can ...

Wassily Leontief Tweets5 stars - based on 375 reviews