Who Won the 1934
Nobel Prize Chemistry

Harold Clayton Urey

1933 Nobel Prize Chemistry Winner
1935  Winner

1934 Nobel Prize Chemistry Videos

1934 Nobel Prize Chemistry Photos

Harold Clayton Urey News

1934 Nobel Prize Chemistry Winner Harold Clayton Urey News

Efemérides de Cultura para el 5 de enero

Terra.com
Muere el químico estadounidense Harold Clayton Urey quien participa en investigaciones dentro del campo de la geofísica, del origen del Sistema Solar y paleontología. Premio Nobel de Química 1934 por su descubrimiento del deuterio y el aislamiento del ...

1934 Nobel Prize Chemistry Winner Harold Clayton Urey News

Vô tình tìm ra phốt pho khi tinh luyện nước tiểu để điều chế... vàng

GenK
Nhiều người vẫn không hiểu vì sao Hennig Brand lại cho rằng nước tiểu có thể tạo ra chất biến các kim loại khác thành vàng sau khi cô cạn đến mức tối đa. 15/11/1934 - "Người anh em của Hydro" đưa Harold Clayton Urey đến với giải Nobel hóa học · Công ...

1934 Nobel Prize Chemistry Winner Harold Clayton Urey News

18/11/1926

GenK
George Bernard Shaw (26/7/1856 - 2/11/1950) là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland là "cha đẻ" của kịch ý niệm hiện đại, "một trong những nhà viết kịch xuất sắc nhất trong thời đại". Ông còn là một nhà hoạt động chính trị thành công, người đấu tranh ...

1934 Nobel Prize Chemistry Winner Harold Clayton Urey News

15/11/1934

GenK
Harold Clayton Urey (1893-1981) là nhà hóa học người Mỹ. Ông đoạt giải Nobel Hóa học năm 1934 nhờ việc phát hiện ra Deuteri bằng cách chưng cất một mẫu nước nhiều lần. Lúc đó, Urey là phó giáo sư hóa học 39 tuổi tại trường Đại học Columbia vào ...

Harold Clayton Urey Tweets5 stars - based on 375 reviews